DagligData AS er en liten og målrettet bedrift som siden 1986 har utviklet IKT-hjelpemidler for funksjonshemmede, med særlig fokus på bruk av tegnspråk eller tegn-til-tale i den daglige kommunikasjonen.
Vi har også enerett til lisensiering og distribusjon av pictogrammer og pictogrammateriell i Norge.
 
Vi søker en allsidig, dyktig og nytenkende
SPRÅKBYGGER
(EVT. HJELPEMIDDELKONSULENT)

til salg, kundeoppfølging og utviklingsarbeid
innenfor området
alternativ og supplerende kommunikasjon

 

Vårt hovedprodukt er det egenutviklede språkdokumentasjons- og kommunikasjonshjelpemidlet DagligSpråk for Windows.
Vi er ledende i Norge innenfor vårt spesialfelt, og vi ønsker å knytte til oss høyest mulig kompetanse innenfor området alternativ og supplerende kommunikasjon og tegnspråk/tegn-til-tale/tegn som støtte.

Erfaring og egenskaper:
Vi søker primært etter en allsidig, dyktig og nytenkende medarbeider med både solide tegnspråkkunnskaper og praktisk erfaring med bruk av tegn som støtte (evt. tegn-til-tale) i forbindelse med tilrettelegging av kommunikasjon for funksjonshemmede.

Det er ønskelig at du har:
- kompetanse på høyskolenivå (solid og relevant erfaring kan likevel erstatte formell kompetanse)

- interesse for (og helst erfaring med) dokumentasjon av tegnspråk/tegn-til-tale og andre former for alternativ og supplerende kommunikasjon

- motivasjon for holdningsskapende arbeid med sikte på å legge til rette for økt deltakelse og selvstyrt livsutfoldelse for alle, uavhengig av eventuelle funksjonshemminger

- respekt for andres tro og livssyn samt vilje til å delta i produksjon av materiell til trosopplæring

- solide kunnskaper og praktisk erfaring med bruk av PC-baserte kontorstøtteprogrammer

- kjennskap til PC-basert programvare for bildebehandling, videoredigering og annen visuell presentasjon

- vilje til å tilegne seg ny kunnskap og følge planer for faglig utvikling innenfor både kjente og nye arbeidsområder.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

- Utvikling, produksjon, salg og oppfølging av hjelpemidler innenfor alternativ og supplerende kommunikasjon

- Salg, support, opplæring og kundestøtte knyttet til Windows-basert programvare og tilhørende utstyr

- Begreps- og språkdokumentasjon ved hjelp av PC-basert programvare for redigering av video, foto og annen grafisk fremstilling

- Selvstendig ansvar for nye utviklingsprosjekter

- Intern og ekstern kursvirksomhet innenfor stillingens kompetanseområder

- Kundeservice, telefonmottak

Du må også være forberedt på andre oppgaver og ansvarsområder, med utgangspunkt i din egen kompetanse og firmaets behov.

Endelig arbeidsinstruks blir utarbeidet i samarbeid med den som tilsettes.

Vi tilbyr:
- Lønn og ansettelsesvilkår etter avtale.

- Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter.

- Fleksibel arbeidstid.
(Både fulltid og deltid kan være aktuelt; eventuelt følge ”skoleruta”, for dem som ønsker det).

Spørsmål
om stillingene kan rettes til daglig leder Asgeir Høgli
på telefon 35 51 94 00 / 95 92 97 32.

Søknad
med CV og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk til firmapost@dagligdata.no eller på papir til: DagligData AS, Grinivegen 3, 3721 Skien.

Til toppen av sida