DagligData AS er en liten og målrettet bedrift som siden 1986 har utviklet IKT-hjelpemidler for funksjonshemmede, med særlig fokus på bruk av tegnspråk eller tegn-til-tale i den daglige kommunikasjonen.
Vi har også enerett til lisensiering og distribusjon av pictogrammer og pictogrammateriell i Norge.
 
Vi søker en allsidig, dyktig og nytenkende
UTVIKLER
til selvstendig ansvar for programmering
og annet utviklingsarbeid innenfor området
alternativ og supplerende kommunikasjon

  Vårt hovedprodukt er det egenutviklede språkdokumentasjons- og kommunikasjonshjelpemidlet DagligSpråk for Windows.
Vi er ledende i Norge innenfor vårt spesialfelt, og vi ønsker å knytte til oss høyest mulig teknisk kompetanse med tanke på videreutvikling av eksisterende produkter, men også utvikling og vedlikehold av helt nye produkter og tjenester for våre kundegrupper i fremtiden.

Erfaring og egenskaper:
Vi søker derfor etter en allsidig, dyktig og nytenkende
Windows-programmerer
med spisskompetanse innenfor bedriftens prioriterte plattform, Visual Studio 2005/2008,
C# og .NET
.
Hvis du i tillegg har høy grad av kreativitet og motivasjon til å arbeide innenfor vårt satsingsområde, hjelpemidler for funksjonshemmede, kan du være den rette person.

Det er ønskelig at du har:
- kompetanse på høyskolenivå (solid og relevant erfaring kan likevel erstatte formell kompetanse)

- interesse for (og helst erfaring med) dokumentasjon av tegnspråk/tegn-til-tale og andre former for alternativ og supplerende kommunikasjon

- motivasjon for holdningsskapende arbeid med sikte på å legge til rette for økt deltakelse og selvstyrt livsutfoldelse
for alle grupper funksjonshemmede

- respekt for andres tro og livssyn samt vilje til å delta i produksjon av materiell til trosopplæring

- solide kunnskaper og praktisk erfaring med bruk av PC-baserte kontorstøtteprogrammer

- kjennskap til PC-basert programvare for bildebehandling, videoredigering og annen visuell presentasjon

- vilje til å tilegne seg ny kunnskap og følge planer for faglig utvikling innenfor både kjente og nye arbeidsområder.

Aktuelle arbeidsoppgaver:
- Vedlikehold av eksisterende programversjoner
- Programmering av tilleggskomponenter og helt nye produkter
- Selvstendig ansvar for nye
utviklingsprosjekter
- Driftsansvar for internnettverk med Windows 2003 SMB server
- Produksjon og salg av egenutviklet og innkjøpt programvare
- Support og kundestøtte for Windows-baserte dataprodukter (maskin- og programvare)
- Teknisk støtte til video, foto og grafisk produksjon
- Intern og ekstern kursvirksomhet innenfor stillingens kompetanseområder
- Kundeservice, telefonmottak

Du må også være forberedt på andre oppgaver og ansvarsområder, med utgangspunkt i din egen kompetanse og firmaets behov.

Endelig arbeidsinstruks blir utarbeidet i samarbeid med den som tilsettes.

Vi tilbyr:
- Lønn og ansettelsesvilkår etter avtale.

- Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter.

- Fleksibel arbeidstid.
(Både fulltid og deltid kan være aktuelt; eventuelt følge ”skoleruta”, for dem som ønsker det).

Spørsmål
om stillingene kan rettes til daglig leder Asgeir Høgli
på telefon 35 51 94 00 / 95 92 97 32.

Søknad
med CV og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk til firmapost@dagligdata.no eller på papir til: DagligData AS, Grinivegen 3, 3721 Skien.

Til toppen av sida