Alternativ kommunikasjon for tegn-brukere

DagligSpråk kan styres med bryter og være et "skriftspråk" for fler-funksjonshemmede tegnbrukere - og mange, mange andre.....

Programmet kan "skreddersys" som hjelpemiddel for å kombinere Alternativ Kommunikasjon med tegnspråk eller tegn til tale.

Mesteparten av skjermbildet viser en oversikt over forhåndsvalgte tegn som brukeren kan velge ut ved hjelp av f.eks. brytere.

Alternativ kommunikasjon med DagligSpråk
Alternativ kommunikasjon med DagligSpråk

Du kan også få de enkelte ordene (eller en valgt setning for hvert tegn!) uttalt i høyttaleren etter hvert som du skriver, eller når setningen eller dokumentet er ferdig.

DagligSpråk ble opprinnelig utviklet som kommunikasjonsprotese for en døv, sterkt CP-rammet gutt. Programmet er bygget opp med stor vekt på tilpasning til den enkelte bruker. Du har derfor mange instillingsmuligheter, som alle kan styres fra lagrede oppstart-filer. Du slipper dermed å tenke på alle innstillingene mens du bruker programmet, og du kan konsentrere deg om å kommunisere.....