Språkdokumentasjon

DagligSpråk er et unikt og effektivt hjelpemiddel når nye personer trenger å bli kjent med brukerens egne språkuttrykk.

Nye situasjoner og sammenhenger gir kanskje nye betydninger og anvendelser for tegn og andre språkuttrykk.
For å få full nytte av DagligSpråk-programmets mange muligheter, er det derfor viktig å legge til rette for et kontinuerlig arbeid med å bygge opp et tilpasset ”tegnforråd” i TegnBiblioteket, også når det gjelder personlige kommentarer eller forklaring av betydningen for de enkelte tegnene.

Det kan være mange ulike hjelpere og fagpersoner inne i bildet, i tillegg til familie, naboer og venner.
Og det er stadig noen som blir borte, og nye som kommer til.
Ofte vil kjennskap til "dokumenterte assosiasjoner", som knyttes til det enkelte språksymbol (tegn), være helt avgjørende for å kunne forstå hverandre.
Og jo mer begrenset "tegnforråd" som er tilgjengelig for den enkelte, dess viktigere blir det at samtalepartene kjenner til hverandres tanker og erfaringer knyttet til de enkelte tegn.
Språkdokumentasjon med DagligSpråk versjon 5

Glem heller ikke å skrive ned samtaletemaer og spesialbetydninger av enkelttegn.
Det kan ta mye tid å bli fortrolig med personlige uttrykks- og kommunikasjons-former på denne måten.
Men det er verd hvert minutt !