DagligSpråk for Windows
"Smakebiter" fra
noen av bruksområdene
til programmet:
Tekstbehandler med tegn
Er du lei av klipp-og-lim med "tegnspråk-bilder"?
TegnBiblioteket i DagligSpråk
Utvides enkelt med egne ord og tegn
Kommunikasjonshjelpemiddel
Teknisk hjelpemiddel
Kurs og opplæring
Fra bilde til ord med DagligSpråk
Begrepstrening og språkutvikling
Jeg vil ha flere å snakke med...
Bruk tegn !
Arbeidsredskap for ansvarsgruppa
Familieselskaper og kosetimer
Språkdokumentasjonssystem
Unngå gnagsår på sjelen...

Tekstbehandler med tegn
- enkelt og praktisk
DagligSpråk lar deg taste inn ordene som i en hvilken som helst annen tekstbehandler, men viser tegn-illustrasjoner til hvert ord mens du skriver.
Utrolig enkelt i bruk: Skriv ut på papir i valgfri størrelse - med tegn!
Bevegelsessanger med meningsfulle tegn.
Dagtavler og oppskrifter.
Bare fantasien (og TegnBiblioteket) setter grenser....
TegnBiblioteket kan du forresten selv utvide, både med med nye ord og tegn !
Men så var det fantasien, da....Tilbake til toppen av sida

Er du lei av «klipp-og-lim»
med tegnspråk-bilder ?

Kanskje vil du lage "hjemmelekse" til familiens tegnspråk-kurs for venner og kjente, eller et lite lynkurs for naboen over veien ?
Bruk mindre tid ved kopimaskinen - og mer tid sammen med barnet !

Tilbake til toppen av sida

TegnBiblioteket i DagligSpråk
Hele samlingen av ord og tegn (eller andre illustrasjoner) som er tilgjengelig i DagligSpråk, vises i TegnBiblioteket.
Dette fungerer dermed som en lynrask elektronisk tegnordbok.
         

Tilbake til toppen av sida

Utvides enkelt
med dine egne ord og tegn

Det er ikke vanskelig å gjøre tilføyelser og endringer i TegnBiblioteket.
Hvis du mangler et tegn, enten fordi du trenger en annen bøyningsform av eksisterende ord, eller det er et helt annet ord som skal illustreres, kan du taste inn rettelsen på et blunk:

1. Skriv inn det ønskede ordet etterfulgt av likhetstegn (=)
2. Finn ønsket illustrasjon, og klikk [ OK ].

Hvis du ikke finner et tegn som kan brukes, kan du sette sammen nye tegn av elementer fra de andre. Hode fra et tegn, hender fra et annet og en pil fra et tredje. Sett dem sammen i en ferdig rute og lagre dette nye tegnet med ønsket fil-navn.
Føy deretter til den nye oppføringen i TegnBibliotekets ordliste.
Dette blir du raskt vant til !

Alle barn utvikler seg – La språket også gjøre det !

Tilbake til toppen av sida

Kommunikasjonshjelpemiddel
For den som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon med «tegn-til-tale» i en eller annen variant, har DagligSpråk mange tilpasningsmuligheter.

Programmet kan styres med tastatur, mus, pekeskjerm eller bryter(e), og dermed være både tale- og skriftspråk for multifunksjonshemmede tegn-brukere og mange, mange andre…


Tilbake til toppen av sida


Teknisk hjelpemiddel
Etter avtale med Rikstrygdeverket kan DagligSpråk lånes som kommunikasjons-hjelpemiddel fra hjelpemiddelsentralen i fylket.
Husk også å søke om nødvendige tilleggsmoduler for lyd, pictogrammer eller videofiler, samt opplæring og tilpassing, hvis kommunen mangler kompetanse til dette!

Tilbake til toppen av sida

Kurs og opplæring
Ellers tilbyr DagligData både standariserte introduksjonskurs for tilretteleggere og spesialiserte videregående kurs for "superbrukere" som trenger ferdigheter i avansert tilpassing av programmet.
Vi skreddersyr gjerne kursinnholdet etter behovene dine, og ønsker du å bestille ferdig tilpassede programoppsett, kan det også ordnes.

Tilbake til toppen av sida

Fra bilde til ord med DagligSpråk
Gjennom fleksibel visning av tekst, tegn, bilder og symboler kan du skreddersy ditt eget begrepstreningsmateriell.
Du kan gjerne kombinere programmets tegn-illustrasjoner med dine egne bilder fra digitalkamera, eller andre symbolsystemer, f.eks. Pictogrammer.


Tilbake til toppen av sida

Begrepstrening og språkutvikling
DagligSpråk gir deg muligheten til å bygge opp kommunikasjonstavler som inneholder både kjente bilder, enkle symboler og illustrasjoner av manuelle tegn.
Dermed kan du også variere begrepsinnlæring og tegn-trening med
lek-pregede aktiviteter som f.eks. billed-lotto med tegn og bilde.

En uvurderlig hjelp i tilretteleggingen av et utviklende språkmiljø for liten og stor !

Og tilpass gjerne bakgrunnsfargene til ditt eget opplegg for stimulering av språkutvikling og strukturert kommunikasjon...


Tilbake til toppen av sida

Jeg vil ha flere å snakke med...
Hvor mange personer snakker en ikke-funksjonshemmet 5-åring med ?
Eller en 12-åring ? Eller en voksen ?

Og hvor mange personer er i stand til å føre en samtale om interessante emner med en bruker av alternative kommunikasjonshjelpemidler i tilsvarende alder?

Vanligvis er det bare noen ganske få !

Tilbake til toppen av sida

Bruk tegn !
Svært mange kommunikasjonshemmede profiterer på bruk av manuelle tegn.
DagligSpråk gir en effektiv førstehjelp når du vil lære opp nye samtalepartnere i brukerens nærmiljø.
Dokumentasjon av brukerens egne tegn på video kombineres med forklarende tekst, som beskriver vanlige assosiasjoner og tegnenes meningsinnhold.

Dette gir solid støtte i det viktige arbeidet med å stimulere familie, naboer og venner til å bruke mer tegn i den daglige kommunikasjonen.

Tilbake til toppen av sida

Arbeidsredskap for ansvarsgruppa
Tar "ansvarsgruppa" ansvar for barnets språkmiljø ?
Det er helt nødvendig at både foreldre og den ofte alene-arbeidende spesialpedagog får støtte til å sette i verk nødvendige tiltak.

DagligSpråk gir praktisk hjelp til å dokumentere den kommunikasjonsformen som alle i barnets nærhet må beherske (men som langt fra alle gjør !).

Sett kommunikasjon som eget punkt på dagsorden i alle møtene til ansvarsgruppa. Dermed blir alle instanser involvert i de mange små og store skritt i utviklingen, og minnes på hvor viktig det er med tilpassede kommunikasjonsferdigheter er hos alle i personalet.

Tilbake til toppen av sida

Familieselskaper og kosetimer
Men ennå viktigere enn de formelle møtene er de mange naturlige sosiale sammenhengene en kommunikasjonshemmet kan delta i, men som svært ofte kan føre med seg ytterligere isolasjon og ensomhet.

Selv om det er lagt ned mye arbeid i å bygge ut DagligSpråk til å bli et både fleksibelt, innholdsrikt og avansert hjelpemiddel, hjelper det ikke hvis det ikke tas med i de situasjoner der det er naturlig at kommunikasjonen finner sted !

La venner og kjente prøve å snakke ved hjelp av barnets kommunikasjons-hjelpemiddel. (Men spør alltid først om den kommunikasjonshemmede synes det er ok !)
Legg også gjerne inn et lite tegn-til-tale "lyn-kurs" i både familieselskaper og i klassens "kosetimer".

Tilbake til toppen av sida

Språkdokumentasjonssystem
DagligSpråk er et unikt og effektivt hjelpemiddel når nye personer trenger å bli kjent med brukerens egne språkuttrykk.

Bygg opp et tilpasset tegn/ordforråd i TegnBiblioteket, og sørg for å lage rutiner for oppdatering og forklaring.
Nye situasjoner og sammenhenger gir kanskje nye betydninger og anvendelser for tegn og andre språkuttrykk.

Tilbake til toppen av sida

Unngå gnagsår på sjelen...
Det kan være mange ulike hjelpere og fagpersoner inne i bildet, i tillegg til familie, naboer og venner.
Og det er stadig noen som blir borte, og nye som kommer til.

Ofte vil kjennskap til "dokumenterte assosiasjoner", som knyttes til det enkelte språksymbol (tegn), være helt avgjørende for den gjensidige forståelsen.
Og jo mer begrenset "tegnforråd" som er tilgjengelig for den enkelte, dess viktigere blir det at samtalepartene kjenner til hverandres tanker og erfaringer, knyttet til de enkelte tegn.

Glem heller ikke å skrive ned samtaletemaer og spesialbetydninger av enkelttegn.
Det kan ta mye tid å bli fortrolig med personlige uttrykks- og kommunikasjonsformer på denne måten.

Men det er verd hvert minutt !


Tilbake til toppen av sida