- norsk enedistributør av pictogramsymboler

Hovedside
Info
Nyheter
Nyheter
Om pictogrammer
Produkter
bestilling
Kjøpe
Om oss
Om oss


 Info
 Nyheter
 Produkter
 Kjpe
 Om oss

NYHETER :
Pictogram Manager og Windows 7 (19.03.2010)
Oppdatert Pictogram-CD (04.02.2008)
Styrket satsing p pictogrammer i Norge (14.12.2007)


Pictogram Manager og Windows 7
Som mange sikkert kjenner til, benytter både Windows Vista og Windows 7 en annerledes håndtering av sikkerhet, filtilgang og filplassering enn det mange er vant til fra Windows XP.
Det er en del eldre programmer som ikke uten videre lar seg installere på PCer med en nyere Windows-versjon enn Windows XP. Dette gjelder også for eldre versjoner av det visningsprogrammet for Pictogrammer som ligger på Billedbase Pictogram CDen, Pictogram Manager.
Men den programversjonen som nå ligger på PictogramCDene, lar seg både installere og kjøre helt greit under Windows 7.

Hvis du skal installere Pictogram Manager på en PC med Windows 7, og filen InstPManagerNo.exe på din CD med Billedbase Pictogram 4.0 er datert tidligere enn 19.03.2010, kan du ta kontakt med DagligData AS for en oppgradering.
(19.03.2010)
Til toppen av sida

Oppdatert Pictogram-CD
Fra 04.02.2008 blir Billedbase Pictogram 4.0 levert med en del nye Pictogrammer. Samlingen er nå på til sammen 1490 filer. (04.02.2008)
Til toppen av sida

Styrket satsing på pictogrammer i Norge
GDF Pictogrammer AS ble i 2005 overtatt av DagligData AS, og ble i 2007 fusjonert inn i selskapet. DagligData AS har bred erfaring med utvikling, salg og opplæring i ulike former for alternativ kommunikasjon basert på grafiske symboler, særlig knyttet til bruk av tegnspråk, tegn-til-tale og annen bruk av manuelle tegn.

GDF Pictogrammer
er nå en integrert del av virksomheten til DagligData AS som holder til i egne lokaler i Grinivegen 3 i Skien.
Vi vil gjøre det vi kan for å gi best mulig hjelp og støtte til eksisterende pictogrambrukere her i landet, blant annet gjennom å videreutvikle tilbudet av ferdig pictogram-materiell. Men vi vil også arbeide aktivt for en videre utvidelse av pictogramsamlingen med nye begrepsillustrasjoner.

Vi tror dette er en kombinasjon som svært mange brukere vil kunne ha nytte av, og vi satser på et bredt samarbeid med aktuelle brukermiljøer.
Ta kontakt med oss hvis du har gode idéer til bruk av pictogrammer, gjerne i kombinasjon med bruk av tegn-til-tale, tegnspråk eller eventuelt foto og video med digitalkamera.
Idéer og forslag til nye pictogrammer kan sendes til pictogram@dagligdata.no.
(14.12.2007)
Til toppen av sida


DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon: 35 51 94 00
Telefaks: 35 51 94 01
E-mail: pictogram@dagligdata.no
Denne siden ble sist endret 25.08.2011 © DagligData AS, Skien