- norsk distributør av pictogramsymboler

Hovedside
Info
Nyheter
Nyheter
Om pictogrammer
Produkter
bestilling
Kjøpe
Om oss
Om oss


 Info
 Nyheter
 Produkter
 Kj°pe
 Om oss

Om oss
DagligData AS har enerett til Pictogrammer i Norge og leverer både ferdigtrykte pictogramprodukter brukslisenser til enkeltpersoner, private bedrifter og offentlige etater.

Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å gi best mulig hjelp og støtte til pictogrambrukere i Norge, blant annet gjennom å videreutvikle tilbudet av ferdig pictogram-materiell. Men vi vil også arbeide aktivt for en videre utvidelse av pictogramsamlingen med nye begrepsillustrasjoner.

Vi tror dette er en kombinasjon som mange brukere har nytte av!


Historie
Før 2001 var pictogramvirksomheten i Norge underlagt forlagene Aventura, Grøndal & Dreyer og Cappelen.
01.01.2001 ble GDF Pictogrammer AS etablert som selvstendig aksjeselskap, med private eiere. I september 2005 overtok DagligData AS selskapet som et heleiet datterselskap, og i 2007 ble selskapene fusjonert.
Pictogramarbeidet har siden vært en integrert del av virksomheten til DagligData AS i Skien.

Lokalisering
Pictogramvirksomheten holder til i lokalene til DagligData AS, i Grinivegen 3 i Skien.

Kontakt oss
Vi samarbeider gjerne med aktuelle brukermiljøer om den videre utviklingen av pictogramsystemet.

Ta kontakt med oss hvis du har forslag til nye pictogrammer, eller nye produkter eller anvendelsesmåter der det er ønskelig med pictogramillustrasjoner.

Idéer og forslag til nye pictogrammer kan sendes til pictogram@dagligdata.no.


Du må selvfølgelig også gjerne ta kontakt med oss
hvis du lurer på noe i forbindelse med bruk av pictogrammer,
eller ønsker å kjøpe produkter eller tjenester knyttet til bruk av pictogrammer.

DagligData AS
Postadresse : Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon : 35 51 94 00
Telefaks : 35 51 94 01
Mobiltelefon : 95 92 97 32
E-post : pictogram@dagligdata.no


DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon: 35 51 94 00
Telefaks: 35 51 94 01
E-mail: pictogram@dagligdata.no
Denne siden ble sist endret 25.08.2011 © DagligData AS, Skien