- norsk enedistributør av pictogramsymboler

Hovedside
Info
Nyheter
Nyheter
Om pictogrammer
Produkter
bestilling
Kjøpe
Om oss
Om oss


 Info
 Nyheter
 Produkter
 Kj°pe
 Om oss


Hva er egentlig et Pictogram ?
Pictogram er sterkt forenklede, detaljfattige symboler, som er utformet for å gi tydelig informasjon som skal kunne oppfattes raskt og helst over språkgrensene.

Pictogram er grafiske symboler, fremstilt med hvite figurer mot en sort bakgrunn. Selve bildet trer dermed tydelig fram og blir lett å oppfatte, også for brukere med synsvansker.

Miljøet rundt brukerne oppfatter pictogrammene som enkle, fordi de fleste har likhetstrekk med virkeligheten, (ikonitet). En tannbørste ser ut som en tannbørste.

Pictogrammene illustrerer hvert enkelt begrep på en måte som gjør disse symbolene velegnet innenfor alternativ og støttet kommunikasjon for mange ulike brukergrupper, enten som erstatning for eller i kombinasjon med tale.
Mange har også stor nytte av å kombinere pictogrammer med bruk av manuelle tegn.

Det finnes også en del strukturerte metodiske opplegg, som setter pictogrammene inn i en mer språklignende sammenheng. f.eks. i VMK-systemet eller der språkopplæringen skjer etter Karlstadmodellen.

DagligData AS
leverer pictogramprodukter og administrerer lisenser til enkeltpersoner, private bedrifter og offentlige etater. Les mer om vår historie og hvordan du finner frem til oss på siden om oss.

Ta kontakt med oss hvis du har forslag til nye pictogrammer, eller nye produkter og anvendelsesmåter der det er ønskelig med pictogramillustrasjoner.

Vi lagerfører og selger også ferdige pictogram-produkter
.
Du kan bestille disse direkte på vår bestillingsside.
Ta også kontakt med oss hvis du trenger kurs eller opplæring i bruk av pictogrammer.

DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon: 35 51 94 00
Telefaks: 35 51 94 01
E-mail: pictogram@dagligdata.no
Denne siden ble sist endret 28.08.2011 © DagligData AS, Skien