DagligData
- kreative løsninger for bedre kommunikasjon -

Nyheter
Nyheter
Nyheter
ASK
Hovedside
Tegnspråk
Nyheter
Pictogram
Nyheter
Bøker
bestilling
Kjøpe
Om oss
Om oss

Hovedsiden
Nyheter
Alternativ kommunikasjon
- Tegn-til-tale
- Tegnspråk
- Pictogrammer
- Trosopplæring
- Kurs og opplæring
   - TegnStart
- Hjelpemiddelsøknad (NAV)
Programvare
- DagligSpråk for Windows
   - Barnas Tegnordbok
   - Glosebok for døve
   - Norsk Tegnordbok
   - Billedbase Pictogram
- Symbol for Windows
Bøker
- Tegnordbøker
- Barnebøker med tegn
- Fagbøker
- Andre bøker
Datautstyr
- TCi PC
- Acer
- Atari
Bestilling
Om oss
- DagligData AS
- GDF Pictogrammer
- Ny jobb ?
    Språkbygger!
    Utvikler!
- Kontakt oss


Hva vil DagligData as?

DagligData
ble etablert som enkeltmannsforetak i 1986, og omgjort til aksjeselskap 17 år senere (i 2003). Vi overtok i 2005 også firmaet
GDF Pictogrammer AS og de to firmaene ble slått sammen (fusjonerte) i 2007.

Vår virksomhet omfatter "Utvikling, handel, service, undervisning og konsulentvirksomhet i IKT-bransjen, med hovedfokus på hjelpemidler for kommunikasjonshemmede som benytter tegnspråk eller tegn som støtte i sin daglige kommunikasjon".

DagligData as har også vedtektsfestet å skulle drive "holdningsskapende arbeid med sikte på opplevelse av likeverd og variert, selvstyrt livsutfoldelse for alle". Vi vil gjerne bidra til at alle selv skal kunne velge hvem de vil snakke med - om hva som helst - når som helst !
Eller for å si det på en annen måte: Bedre kommunikasjon for flere...


Vi ønsker i denne sammenheng å tilby brukere og aktuelle samtalepartnere enkle og praktiske løsninger, kombinert med nyttige verktøy og nødvendig opplæring for lokale tilretteleggere.

Vårt egenutviklede kommunikasjons- og språkdokumentasjonssystem, DagligSpråk for Windows, benyttes i dag av brukere i alle aldre - fra helt små barn til voksne.

Som et ledd i målsettingen om alltid å være både teknisk, praktisk og pedagogisk på høyde med utviklingen (og gjerne i forkant av denne !) har DagligData i alle år også tilbudt nødvendig datautstyr, litteratur og andre tilhørende produkter.
Ved siden av vårt hovedfokus på tegnspråk, tegn-til-tale og annen bruk av manuelle tegn som støtte i den daglige kommunikasjonen, har vi siden 2005 også vært enedistributør av pictogrammer i Norge.
DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon: 35 51 94 00
Telefaks: 35 51 94 01
E-mail: firmapost@dagligdata.no
Denne siden ble sist endret 02.12.2011 © DagligData AS, Skien. Org.nr. NO 985 591 393 MVA