Reportasje om DagligSpråk i Døves Tidsskrift (Juli 1997)

Reportasje om DagligSpråk i Døves Tidsskrift (Juli 1997)

Tegnsystem på data: DagligSpråk - verdifullt hjelpemiddel
ved journalist Rune Anda i Døves Tidsskrift.

- Endelig et dataprogram som automatisk får fram tegn når vi skriver ordene !
Intervju med Rektor Sissel E. Johnsen, Stryn Vaksenopplæringssenter.

Dagligspråk bryter barrieren ! Kommunikasjon begge veier
Intervju med Svein Ståle Knudsen, far til døv gutt med tilleggsfunksjonshemming.

Døves Tidsskrift nr.14 - 1997
Mer om DagligSpråk
ved journalist Rune Anda i Døves Tidsskrift.

Tilbake til
DagligSpråk-nytt
oversiktsside