DagligData
kreative løsninger for bedre kommunikasjon
Nyheter
Nyheter
Nyheter
DagligSpråk
Tegnspråk
Tegnspråk
Nyheter
Pictogram
Nyheter
Bøker
Kurs
Kurs
bestilling
Kjøpe
Om oss
Om oss

Hjem
Nyheter
DagligSpråk
- DagligSpråk 7
- Oppgradering
- Eldre versjoner
Tegn og tegnspråk
Pictogrammer
Bøker
Kurs
Bestilling
Om oss
 


DagligSpråk for Windows 

Oppgradering

DagligSpråk for Windows utvikles fortsatt, for å bli et enda bedre hjelpemiddel for ALLE som bruker tegnstøtte eller tegnspråk i ulike sammenhenger.

Lisenser som er under ett år gamle vil fortsatt oppgraderes kostnadsfritt, mens prisen for oppgradering av eldre lisenser vil gi redusert pris, avhengig av når lisensen ble kjøpt.

Det gis normalt ikke lenger rabatt for oppgradering av DagligSpråk-lisenser som er mer enn 10 år gamle.

Merk deg at oppgradering av DagligSpråk-lisenser som er utlånt som teknisk hjelpemiddel fra NAV hjelpemiddelsentral i fylket, bare kan bestilles gjennom hjelpemiddelsentralen.
Send en mail med lisensnummeret, hvis du er i tvil om din lisens er kjøpt lokalt eller utlånt fra hjelpemiddelsentralen.


Be om pristilbud hvis din kommune har flere DagligSpråk-lisenser som skal oppgraderes samtidig, eller hvis du ønsker "kryssoppgradering" (utvidelse) fra Billedbase Pictogram!

 

DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon: 35 51 94 00
Mobiltelefon: 95 92 97 32
E-mail: firmapost@dagligdata.no
Denne siden ble sist endret 14.04.2024 © DagligData AS, Skien. Org.nr. NO 985 591 393 MVA