Hovedside DagligData AS
kreative løsninger for bedre kommunikasjon
Nyheter
Nyheter
Alternativ kommunikasjon
DagligSpråk
Tegnspråk
Tegnspråk
Pictogrammer
Pictogram
Bøker
Bøker
Kurs
Kurs
Bestilling
Kjøpe
Om DagligData AS
Om oss

Hjem
Nyheter
DagligSpråk
Tegn og tegnspråk
Pictogrammer
Bøker
Kurs
Bestilling
Om oss
Personvern

Personvernerklæring

Personvern, behandling av personopplysninger.
Denne personvernerklæringen gjelder for DagligData AS sine nettsteder og øvrige virksomhet.
DagligData AS (org. no. 985 591 393) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som sendes via utfylt bestillingsskjema fra brukere av våre nettsider dagligdata.no og pictogram.no eller som sendes oss på annen måte, elektronisk eller fysisk.

Personopplysninger som behandles
DagligData AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.
Vi oppfordrer heller ikke noen til å gi oss helseopplysninger eller andre sensitive personopplysninger som kan knyttes til enkeltersoner.

Eksempler på informasjon som innhentes:
- Institusjonsnavn/firmanavn
- Kontaktperson
- Organisasjon/firmaadresse/fakturaadresse
- Telefonnummer og e-postadresse
- Erfaringer og behovsbeskrivelser for ønsket forbedring og videreutvikling av våre produkter

Hvordan informasjon innhentes?
DagligData AS sine nettsider benytter for tiden ingen automatisk innsamling av personopplysninger eller annen brukerinformasjon (informasjonskapsler/cookies).

Vi behandler bare opplysninger som gis gjennom
- aktiv, manuell utfylling av bestillingsskjemaer på våre nettsider
- e-post
- utfylte registreringsskjema sendt oss med post eller telefaks
- inkommende telefonbestillinger

Det er frivillig å oppgi denne informasjonen.

Eksempel på skjema:
- Bestillingsskjema for kjøp av produkter eller tjenester på våre nettsider
- Påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller blogg på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes
- For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
- For å kunne sende bestilte produkter og relevant informasjon
- For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet som beskrevet ovenfor, lagres i vårt interne kunderegister.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vår daglige leder, Asgeir Høgli (se kontaktinformasjon nederst på denne siden).

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men DagligData AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av våre nettsider. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av DagligData AS, i henhold til lovlig inngått databehandlingsavtale.

Rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at DagligData AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon
Telefon 35 51 94 00
firmapost@dagligdata.no
DagligData AS, Grinivegen 3, 3721 Skien


DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon: 35 51 94 00
Telefaks: 35 51 94 01
E-mail: firmapost@dagligdata.no
Denne siden ble sist endret 20.07.2018 © DagligData AS, Skien. Org.nr. NO 985 591 393 MVA