DagligData
- kreative lÝsninger for bedre kommunikasjon -

Nyheter
Nyheter
Nyheter
ASK
Tegnspråk
Tegnspråk
Nyheter
Pictogram
Nyheter
Bøker
bestilling
Kjøpe
Om oss
Om oss

Hovedside
Nyheter
Alternativ kommunikasjon
    - Tegn-til-tale
    - Tegnspråk
    - Pictogrammer
    - Trosopplæring
    - Kurs og opplæring
        - TegnStart
Programvare
    - DagligSpråk for Windows
        - Barnas Tegnordbok
        - Glosebok for døve
        - Norsk Tegnordbok
    - Billedbase Pictogram
    - Symbol for Windows
Bøker
    - Tegnordbøker
    - Barnebøker med tegn
    - Fagbøker
    - Andre bøker
Datautstyr
    - TCi PC
    - Acer mm
    - Atari
Bestilling
Om oss
    - DagligData AS
    - GDF Pictogrammer
    - Ny jobb ?
    - Kontakt oss

Internettportalen
BeaivválašGiella.no

er under oppbygging


Hvis du har forslag til linker eller annen nyttig informasjon
for brukere av samisk versjon av DagligSpråk,
kan du sende dette til

webmaster@dagligdata.no
(samiskspråklig informasjon vil komme...)

BeaivválašGiella - DagligSpråk på samisk!
DagligData AS har i flere år samarbeidet med representanter fra Nordnorsk kompetansesenter i Alta og Samisk spesialpedagogisk støtte i Kautokeino om et omfattende utviklingsarbeid som skal munne ut i en samisk versjon av DagligSpråk for Windows. Det er ikke uten stolthet vi nå kan tilby DagligSpråk i en fullstendig samisk* utgave! (*Nordsamisk, men med støtte også for de andre samiske dialektene).
Som en del av dette prosjektet er det blitt produsert flere hundre tegnspråk-videoer knyttet til kulturspesifikke samiske begreper, i tillegg til at samiske ordlister er bygget opp for alminnelige tegn som er felles for norsk og samisk.
Alle pictogrammene er også inkludert med samisk tekst.

God teknisk hjelp fra Møller kompetansesenter i Trondheim og økonomisk støtte fra Sametingets opplæringsavdeling, har gjort dette prosjektet mulig.
Ta kontakt med oss hvis du tror du kan ha nytte av den samiske versjonen av DagligSpråk!

DagligData as
ønsker å bidra til bedre kommunikasjon for flere...
DagligSpråk-programmet utvikles derfor fortløpende i samarbeid med interesserte brukere. Du er også velkommen til å bli med i utviklingen av DagligSpråk - ta kontakt med utviklingsansvarlig i dag: asgeir@dagligdata.no !

BeaivválašGiella Windowsii (samisk)

DagligSprog til Windows (dansk)

Information in English

For registrerte brukere


DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon: 35 51 94 00
Telefaks: 35 51 94 01
E-mail: firmapost@dagligdata.no
Denne siden ble sist endret 19.01.2010 © DagligData AS, Skien. Org.nr. NO 985 591 393 MVA