DagligData
kreative løsninger for bedre kommunikasjon
Nyheter
Nyheter
DagligSpråk
DagligSpråk
Tegnspråk
Tegnspråk
Nyheter
Pictogram
Nyheter
Bøker
Kurs
Kurs
bestilling
Kjøpe
Om oss
Om oss

Hjem
Nyheter
DagligSpråk
Tegn og tegnspråk
Pictogrammer
Bøker
- Fortellingskort
Kurs
Bestilling
Om oss
- Personvern

 

"Levende bibelfortellinger" med tegn-illustrasjoner
Bildekortene som opprinnelig ble laget som en del av konfirmantopplegget "Se, smak og kjenn", er nå utgitt i en ny utgave, som inneholder tegn-illustrasjoner på baksiden av kortene.
Tegnene er valgt ut av Asgeir Høgli, og skrevet ut ved hjelp av dataprogrammet DagligSpråk for Windows.

Nedenfor vil du finne en del tips til arbeidet med å velge ut tegn i ulike sammenhenger der det er tegn til tale som er språkkoden.

Levende bibelfortellinger

Informasjon om tegn-illustrasjonene
Tegn-illustrasjonene på baksiden av disse bildekortene er ment å gi hjelp og støtte til deg som ønsker å fremføre levende bibelfortellinger med tegn.

Tegnene er valgt ut for å kunne brukes ved alle former for tegn til tale, det være seg norsk med tegnstøtte (NMT), der du bare bruker tegn til ett eller noen få hovedord i setningene, eller du ønsker å støtte alle ordene du uttaler med manuelle tegn (tegnspråknorsk).

Noen av tegn-rutene inneholder flere norske ord, som illustreres med bare ett enkelt tegn. Du vil også se at samme illustrasjon kan brukes til å illustrere ulike norske ord. Dette er ikke bare fordi det er begrenset plass til tegn-illustrasjoner på hvert enkelt kort, men like mye fordi tegne er valgt ut slik at de i størst mulig grad skal samsvare med tilsvarende manuelle komponenter i norsk tegnspråk (NTS).

Men det er viktig å huske på at tegn til tale IKKE er det samme som tegnspråk!

I norsk tegnspråk brukes munnen annerledes enn ved norsk tale, selv om munnstillingen i mange tilfeller kan ligne på hele eller deler av norske ord med tilsvarende meningsinnhold.

Hvis du ønsker å se hvordan disse bibelfortellingene kan fortelles på norsk tegnspråk, kan du se videoer av de fleste av dem på www.tegnbibel.no.

Og hvis du ønsker å skrive ut fullstendig manuskript (med tegn!) til din egen fremføring av disse fortellingene, kan dette gjøres ved hjelp av dataprogrammet DagligSpråk for Windows.

Hvis du har CD-utgaven av disse kortene (kjøpes separat, uten tegn-illustrasjoner), kan du fra dette programmet også skrive ut dine egne "bildebok-sider", med et stort fargebilde, etterfulgt av tekst med dine personlig valgte tegn-illustrasjoner.

Tekst og tegn
Kortene inneholder enkle setninger og tegnene er vist gjennom stiliserte strektegninger som ledsager oppslagsordene i hver enkelt tegn-rute.
Tegnrutene inneholder tegn til de fleste ordene som er benyttet i fortellingsteksten, ledsaget av "ordlisteformen" av tilsvarende norske ord. Ord/tegn som forekommer flere ganger, er vanligvis ikke gjentatt.

Hvis du ønsker et manuskript du kan lese fra direkte, ord-for-ord, kan dette gjøres ved hjelp av dataprogrammet DagligSpråk for Windows.

Eksempelkort
Hvordan velge tegn?


(...teksten er under arbeid....)DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon: 35 51 94 00
Telefaks: 35 51 94 01
E-mail: pictogram@dagligdata.no
Denne siden ble sist endret 24.08.2020 © DagligData AS, Skien